Σχετικά με το προϊόν

  • Το κόσμημα niθο είναι ένα ιδιαίτερο και ευαίσθητο προϊόν. Για την διατήρηση της καλής του κατάστασης, σας συμβουλεύουμε μετά από κάθε χρήση να το αποθηκεύετε πάλι στο κουτί του. Το χαρτί στο κέντρο θα διατηρήσει το σχήμα του. Επίσης έτσι θα αποφύγετε να πιαστεί με άλλα κοσμήματα και να βγουν κλωστές από την πλέξη, ή να χτυπηθούν οι πέτρες και τα υλικά του.
  • Παραλαμβάνετε πάντα σε συσκευασία δώρου. Ενημερώστε μας αν επιθυμείτε διαγραφή της τιμής κατά την διαδικασία πληρωμής στο πεδίο ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
  • Προτείνουμε ιδιαίτερη προσοχή με το μακιγιάζ στον λαιμό. Μην ξεχνάτε ότι η βάση του κοσμήματος είναι το νήμα οπότε λερώνεται σαν ρούχο. Τα κοσμήματα ψεκάζονται με ειδικό υποαλλεργικό υλικό νανοτεχνολογίας για να καθαρίζονται με λευκό καθαρό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό ΜΟΝΟ.
  • Τα μεταλλικά στοιχεία του κοσμήματος ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμό σε περίπτωση αλλεργιών.
  • Στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του COVID-19 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προϊόντα ψεκάζονται με ειδικό αντισηπτικό και συσκευάζονται αμέσως. Το αντισηπτικό δεν ξεβάφει το προϊόν και είναι ακίνδυνο για το δέρμα.

About the product

  • Nitho jewelry is a special and sensitive product. To maintain its good condition, we advise you to store it in its box again after each use. The paper in the center will retain its shape. Also this way you will avoid being caught with other jewelry and threads coming out of the knitting, or hitting its stones and materials.
  • You always receive on gift wrap. Let us know if you wish to delete the price when you proceed with your payment in the field "Additional information".
  • We suggest you be careful with your makeup. Don't forget that the necklace is made of yarn and gets dirty like a cloth. Ιf you can't avoid it, the jewelry is sprayed with a special hypoallergenic nanotechnology material so that you can clean it from makeup with a white clean fabric and water ONLY.
  • The metallic elements of the jewelry can cause irritation in case of allergies.
  • As part of the emergency measures to reduce COVID-19, we would like to inform you that the products are sprayed with a special antiseptic and packaged immediately. The antiseptic does not fade the product and is harmless to the skin.